Sabrina Morena, 'AZBEST BREZ MEJA'

Sabrina Morena, ‘AZBEST BREZ MEJA’.
Igra Giustina Testa, režiserka Sabrina Morena, v sodelovanju z Teatrobàndus.
Podpornik Ob?ina Trst.
Torek, 28. februar, 2012, od 10:30 uri, v Trstu, velika dvorana, Liceo Ginnasio
“Dante Alighieri”
Via Giustiniano, 3

Vsebina teksta je v glavnih obrisih zgodba o obdelavi azbesta v Evropi, o usodnih posledicah za delavce kamnolomov, tovarn, gradbiš?, obenem pri ljudeh, ki živijo v bližini tovrstnih tovarn. Predstava bo evidentirala brezbrižnost in slepost javnih ustanov pred izidi analiz o azbestu.
Z ironijo in hudomušnostjo bo orisala cini?nost Industrije, ki kljub o?itni škodljivosti snovi nadaljuje s proizvajanjem ter s tem obilno onesnažuje okolje. Poveli?ala bo stare in nove boje za zdravje in osveš?anje.
Pripoved se bo osredoto?ila na teritorije in situacije, s katerimi se ukvarjajo društva, ki spadajo v združenje Eara-European Asbest Risk Association. Protagonistke bodo Furlanija Julijska-krajna in Veneto, Slovenija in Hrvaška, s svojimi državljani, delavci, društvi, ki se borijo za zaš?ito okolja. Zato bo predstava v osnovi predvidevala ve? prevodov, da bi lahko gostovala v omenjenih državah.
Lahko poudarimo, da je problem azbesta in z njim povezanih bolezni že mednarodno vprašanje, da je povezava med sosednimi državami bistvena, saj narava ne pozna meja, da sta bolezen in trpljenje skupni problem, da so vse izkušnje skupni zaklad, da zmage enih lahko postanejo dosežki drugih.
Brochure ‘Azbest brez meja’ [slo] (344 kB)