AZBEST BREZ MEJA

igra Giustina Testa
Avtorica in režiserka: Sabrina Morena

v sodelovanju z Teatrobàndus

Giustina Testa

Vsebina teksta “Azbest brez meja” je v glavnih obrisih zgodba o obdelavi azbesta v Evropi, o usodnih posledicah za delavce kamnolomov, tovarn, gradbišč, obenem pri ljudeh, ki živijo v bližini tovrstnih tovarn. Predstava bo evidentirala brezbrižnost in slepost javnih ustanov pred izidi analiz o azbestu. Z ironijo in hudomušnostjo bo orisala ciničnost Industrije, ki kljub očitni škodljivosti snovi nadaljuje s proizvajanjem ter s tem obilno onesnažuje okolje. Poveličala bo stare in nove boje za zdravje in osveščanje. Pripoved se bo osredotočila na teritorije in situacije, s katerimi se ukvarjajo društva, ki spadajo v združenje European Asbest Risk Association (EARA). Protagonistke bodo Furlanija Julijska-krajna in Veneto, Slovenija in Hrvaška, s svojimi državljani, delavci, društvi, ki se borijo za zaščito okolja. Zato bo predstava v osnovi predvidevala več prevodov, da bi lahko gostovala v omenjenih državah. Lahko poudarimo, da je problem azbesta in z njim povezanih bolezni že mednarodno vprašanje, da je povezava med sosednimi državami bistvena, saj narava ne pozna meja, da sta bolezen in trpljenje skupni problem, da so vse izkušnje skupni zaklad, da zmage enih lahko postanejo dosežki drugih.