DELOVANJE

2020

Leto 2020 je bilo zaznamovano z epidemijo virusa Covid-19, po kateri, v skladu z odloki Predsedstva Sveta Ministrov, ni bilo mogoče v celoti organizirati vseh dejavnosti, ki jih je načrtovalo združenje, začenši od Svetovnega Dneva žrtev Azbesta, do seminarijev za študente tehničnih inštitutov in srednjih šol, konferenc in informativnih sestankov z zaključkom s predstavitvijo knjige ‘Hiša izgubljene pravičnosti’ članice Donate Milazzi in z gledališko predstavo ‘Azbest brez meja’ avtorice Sabrine Morena.

Zaradi tega je bilo soglasno sklenjeno, da se o temi azbesta in problemih povezanih z azbestom, pripravi dokumentarni/avdiovizualni film, ki ga je predstavil predsednik Paolo Tomatis. Snemanje, zaključeno decembra v sodelovanju z gledališčem ‘Miela’ iz Trsta in PSAL – ASUGI (ZZV), vključuje intervju z inž. Renzom Simoni, ki ga je opravil zgodovinar in esejist Sergio Sghedoni, predstavo ‘Azbest brez meja’ z gledališko igralko Giustino Testa in na koncu predstavitev knjige ‘Hiša izgubljene pravičnosti’ s snemanem v družinskem krogu in s samim pogovorom z avtorico Donato Milazzi in njenim očetom Renatom, ki je bil izpostavljen azbestu po dolgih delovnih izkušnjah na FMSA-Fabbrica Macchine Sant’Andrea in Grandi Motori iz Trsta.

Nazadnje je bila zagotovljena, vedno v sodelovanju s SPI-CGIL, pomoč državljanom o okoljskih, socialnih in zdravstvenih zadevah potom azbestnih informacijskih točkah v bolnišnici Maggiore v Trstu in Miljah, in to direktno in osebno na okencu kot tudi potom elektronske pošte, čeprav z nekaj težavami zaradi omenjene pandemije.

2019

IV Informativni sestanek za uporabnike Azbest Infopointa in prebivalce Milj. V sredo, 11. decembra, na sindikatu SPI-CGIL v ulici Mazzini 3.

Konferenca ‘Azbest, kako se obnašati’, v dvorani ‘D. Bassi’ v Gorici. Sobota, 30. novembra, dogodek, ki ga je organiziral Sindikat gasilcev CONAPO v sodelovanju z ustanovo EARA in goriško Prefekturo / Vladnim Teritorialnim uradom za preventivno in varnostno kampanjo za državljane SicuriAmo 2020.

Predstava “Azbest brez meja”, z Giustino Testa. Četrtek, 21. novembra, dogodek, organiziran v sodelovanju z Odprto ljudsko univerzo v Buji / Buie d’Istria (Hrvaška).

Konferenca ‘Varnost doma’, v dvorani ‘D. Bassi’ v Gorici. Sobota, 16. novembra, dogodek, ki ga je organiziral Sindikat gasilcev CONAPO v sodelovanju z ustanovo EARA in goriško Prefekturo / Vladnim Teritorialnim uradom za preventivno in varnostno kampanjo za državljane SicuriAmo 2020.

Konferenca “Varnost pri delu in v šolah: azbest, sovražnik med nami”, na visokošolskem institutu ‘Sandro Pertini’ v Tržiču / Monfalcone. Petek, 15. novembra, v sodelovanju z Zdravstvenim Uradom za varnost in preventivo PSAL – AAS nr. 2 ‘Isontina – Bassa Friulana’.

VII Seminar ‘Azbest’ in predstavitev knjige „Hiša izgubljene pravičnosti“, avtorice Donate Milazzi. Torek, 12. novembra v Institutu ‘Tomaso di Savoia’ v Trstu; predavatelj PSAL – ASUITs, inž. Renzo Simoni.

Tiskovna konferenca za predstavitev podatkov o dostopnosti do Azbest Infopointa in delovanje EARE 2019. Ponedeljek, 11. novembra, bolnišnica ‘Maggiore’ v Trstu; govorniki za ustanovo EARA, predsednik Tomatis in sekretar Milazzi.

Uradno odprtje novega Azbest Infopointa v Skednju / Servola (Trst). Sreda, 17. julija, Krožek ‘G. Canciani “.

PreSSIL konferenca ‘Preprečevanje zdravja, varnosti in higiene pri delu’. Sreda, 26. junija v Gorici v poslopju Fundacije CA.RI.GO. V sodelovanju z goriško Prefekturo / Vladnim Teritorialnim uradom.

Predstavitev novega Azbest Infopointa v Skednju / Servola (Trst), novinarska konferenca . Sreda, 19. junija, v sodelovanju s sindikatom SPI-CGIL iz Trsta in Krožekom ‘G. Canciani “. Intervju s predsednikom Tomatis in članom Menegazzi.

Azbest Infopoint Banket v Miljah / Muggia, Trg Republike, četrtek, 13. junija. Lokalne kontaktne osebe za javnost, svetnik Postogna in član Menegazzi.

Novinarska konferenca za predstavitev Azbest Infopointa Banket v Miljah / Muggia. Sreda, 12. junija, v sodelovanju s sindikatom SPI-CGIL. Intervju s predsednikom Tomatiso in članom Menegazzi.

XIV Svetovni Dan žrtev azbesta, Piazzetta C. Colombo v Panzanu v Tržiču / Monfalcone. Nedelja, 28. aprila, v sodelovanju z AeA ‘Amianto mai più / Azbest nikoli več’ in ANMIL Gorica. Prisotni za ustanovo EARA, predsednik Tomatis, podpredsednik Marusic, sekretar Milazzi in svetnik Postogna.

2018

VII Energetska konferenca otoka Krk, EUKI – Evropska podnebna pobuda. Govorniki za ustanovo EARA, predsednik Paolo Tomatis in sodelovalec Sergio Sghedoni na temo: Zakaj je potrebno pred montažo sončnih celic odstraniti ves azbest iz streh. 15. december, Velika Vijecnica Grada Krka – Avditorij občinskega sveta Krka, Hrvaška.

III Informacijsko srečanje Amianto Infopoint Milje, v sodelovanju s SPI CGIL. Govorniki: Giovanni Menegazzi (Koordinacija Azbest Milje), Michele Piga (deželni sekretar CGIL), Stefano Borini (SPI Domijo) in Sergio Sghedoni (EARA onlus). 12. december, sedež SPI CGIL v Miljah, ul. G. Mazzinija 3.

Simpozij ‘Lavoro sicuro e sano – Varno in zdravo delo’. Govorniki za ustanovo EARA, predsednik Paolo Tomatis, direktor ustanove CRUA Monfalcone/Tržič, dr. Paolo Barbina in Inž. Flavio Gabrielcig iz Deželnega urada za Okolje in Energijo. 15. november, Zbornica Varnosti in Zdravja pri Delu – Ajdovščina – SLO, v sodelovanju z inž. Stankom Ožbot (ZDVIS) in podjetja SPEA Servis srl iz Gorice.

Novinarska konferenca EARA – GCP/Studio Frisani Firenze za predstavitev podatkov o dostopu in delovanju Infopoint točke v bolnišnici Maggiore v Trstu, dve leti po njenem odprtju za javnost. Srečanje 23. oktobra z novinarji Umbertom Bosazzijem (Telequattro) in Valentino Sancin (Primorski Dnevnik). Telefonski pogovori z Ugom Salvini (‘Il Piccolo’) in Francesco Terranova (GRR Rai FVG). Slike: Foto Damjan s privoljenjem Primorskega Dnevnika – Uredništvo v Trstu.

Udeležba na V. Državni konferenci ‘Amianto e ambiente’ (‘Azbest in okolje’), Villa Hera, Capo Milazzo (Messina) 20. in 21. septembra. Govorniki za ustanovo EARA, predsednik Paolo Tomatis in svetnik Albano Marusic na temo “Azbest in patologije v Trstu in Furlaniji Julijski krajini”.

Azbest Infopoint Banket, v sodelovanju z Občino Milje in sindikatom SPI-CGIL. Trg Republike, Milje (TS), 14. in 27. september. Prisotna za ustanovo EARA, svetnik Livio Postogna in član Giovanni Menegazzi, iz lokalne Koordinacije za Azbest.

XIII Svetovni Dan žrtev azbesta, v sodelovanju z Občino Tržič/Monfalcone, ANMIL Gorica in AeA ‘Amianto mai più’. Slovesnost je potekala 28. aprila pri spomeniku Piazzetta Cristoforo Colombo v Panzanu pri Tržiču. Prisotna za ustanovo EARA, podpredsednica Elena Sai, sekretar Renato Milazzi in članica Donata Milazzi ter delegacija Zveze SABS iz Nove Gorice (SLO), ki jo vodi tajnik Ivan Blatnik.

IV Deželna konferenca ‘Amianto, lo stato dell’arte. Ambiente, giustizia, salute’ (Azbest, tehnično stanje. Okolje, pravosodje, zdravje). Dvorana ‘Tessitori’, Deželni svet Furlanije Julijske Krajine, Trg G. Oberdan 5, Trst, 22. marca. Govorniki, dr. Edoardo Bai (Legambiente – ISDE Italija, poznani svetovalec sodišča v sodni zadevi železarne Servola/Skedenj) in Ezio Gallori, sindikalist, ki se je med prvimi na državni ravni potegoval za problem azbesta v državnih železniških infrstrukturah. Odvetnik dr. Moretti iz Studija Frisani v Firencah pa je obravnaval občutljivo vprašanje o odškodnini in rokovnih pogojih v civilnih postopkih vezanih na azbest.

Novinarska konferenca 9. januarja ob X Obletnici ustanovitve ustanove EARA onlus. Govorniki: Renato Milazzi (sekretar), Giovanni Menegazzi (Koordiacija Azbest v Miljah), Paolo Barbina (CRUA Monfalcone) in Silvia Malandrin (GCP/Frisani Firence). Zaključni govor je imel Renzo Simoni (PSAL / ASUITs). Dvorana ‘Tessitori’, Deželni Svet Furlanije Julijske krajine, Trg G. Oberdan 5, Trst.

2013

Pravna konferenca z ‘Nacionalni tožilec zaradi azbesta’. Trst, dvorana Oceanija, kongresni center za pomorske postaje, 19. januar 2013. Z udeležbo tožilca dr. Raffaele Guariniello.

2012

II Mednarodna Konferenca “Azbest, trenutno stanje (Amianto, lo stato dell’arte)” in okrogla miza “Raziskave o Mezoteliom”, Videm, 17. februar 2012, Dvorana ‘Anfiteatro’ v Ospedale/Bolnišnica ‘Santa Maria della Misericordia’;

Prikaži “Amianto senza confini – Azbest brez meja”, v Sabrine Morena. Trst, predavalnica ‘Carducci-Dante Alighieri’ Visoka šola in gimnazija, 28. februar 2012;

Mednarodnega dneva varnosti in zdravja pri delu, pripravljamo bralno predstavo AZBEST BREZ MEJA, v režiji Sabrine Morena in bralni vlogi Primož Forte (SSG Trst). Solkan in Grad Dobrovo (Slovenija), 26. april 2012;

VII Mednarodnega dneva žrtev azbesta, Tržič (Italija), spomenik žrtvam azbesta, 28 april 2012;

Sodelovanje v “Asbestos, stvarnost ki ne pozna meja” mednarodni konferenci, Gorica, Kulturni ne, 5. november, 2012. Poročevalec za EARA: Roberto Fonda, direktor EARAnews;

Sodelovanje v “Amianto”, II Medvladne konference. Benetke, otok San Giorgio Maggiore, 22-24 november 2012;