KONTAKTI

OdV EARA
 
Poslovni in upravni sedež
 
Ul. Valdirivo 34
34122 – Trst (Italija)
Tel. +39 351 65 999 34
 
 
Amianto (Azbest) Infopoint:
 
Via/Ul. della Pietà 2/1
34129 – Trst
Na Distretto 2
Nekdanji Oddelek za intenzivno terapijo
Tel. +39 040 399 22 62
 
 
E-mail: segreteriaeara@gmail.com