Konferenca ‘Azbesta, zdravje in okolje, preventivnih in sanacijskih  ukrepov’

Azbesta, zdravje in okolje, preventivnih in sanacijskih ukrepov, je tema konference bo v petek, Februar 17, od 9. do 13.30, v amfiteater sobi bolnišnice Univerze Santa Maria della Misericordia v Vidmu (Italija).
Pobuda organizira EARA onlus (European Asbestos Risks Association iz Trsta), v sodelovanju z Federsanità ANCI FVG, AICCRE FVG, ISDE (International society of Doctors for the Environment), Univerza v Vidmu, s podporo za Dežele Furlanije Julijske krajine.
Namen konference je, da bi ocenila stanje medicinske raziskave o boleznih, povezanih z azbestom, kot tudi poglabljajo najboljše ukrepe za spodbujanje primarno preventivo ali sanacijo azbestnih onesnaženih obmo?ij. Skupaj z ukrepi vodilnih strokovnjakov, italijanski in tuji zdravstveni sistem, ki Skupnosti za zdravje in okolje na?rtuje tudi razpravo s predstavniki ob?in, ki so ustanovljene najboljših praks za reklamacije javnih in zasebnih strani. To je tema posebnega pomena za zdravje, ki vklju?uje, iz razli?nih razlogov, razli?ne institucije in sektorje, kot je razvidno iz sponzorstva, ki jih regionalne mreže bolnišnic in storitev za krepitev zdravja (WHO), INAIL FVG, ob?ina in pokrajina Videm, in zdravniško društvo v Videmski pokrajini.
Popoldne, ki se za?ne ob 14.30, bo okrogla miza na temo “Raziskava o mesothelioma, možno usklajevanje za skupen projekt”, ki vklju?ujejo, imajo poleg ?lanov znanstvenih dobrodelne EARA, italijanski in tuji strokovnjaki.
Okrogla miza želi biti uspešen krog, kjer se sre?ujejo in izmenjujejo znanje, da bi vodil in sledenje, v duhu z naslovom, možno usklajevanje in mogo?e – zaželeno – skupno.
Program [eng] (955 kB)