convegno-in-pensione-informati-la-rivalutazione-della-pensione-e-un-tuo-diritto

18. februara 2016 ob 11. uri se bo v Trstu, v konferen?nem centru pomorske postaje v sobi Oceania, vršil kongres na temo revalorizacije pokojnin v organizaciji Rimborsopensioni.it in v izrednem sodelovanju z neprofitno organizacijo EARA (European Asbestos Risks Association). Predavatelji bodo prisotnim obrazložili, kakšne so pravice upokojencev v zvezi z revalorizacijo in koliko dejansko jim je bilo odvzeto. Udeleženci bodo imeli priliko za vprašanja in govorniki bodo njim na razpolago za razjasnila in morebitne dvome v vezi s to zadevo
Ko je decembra leta 2011 Vlada Monti zamrznila rast pokojnin, upokojenci niso ve? doživeli revalorizacije njihovih pokojninskih zneskov.
Ustavno Sodiš?e je z Odlo?bo št. 70/2015 razglasilo to dejanje protiustavno in je odredilo, za vse zainteresirane upokojence, odpla?ilo zaostankov od 1. januarja 2012 do danes.
Sedanja Vlada (z zakonskim odlokom 65/2015) je dolo?ila, da bi v mesecu avgustu 2015, pri izvajanju te sodbe, izpla?ali upokojencem enkratni prispevek »una tantum«. V resnici pa je bila ta vsota priznana le nekaterim upokojencem, in še ta znesek je bil znatno manjši od predvidenega; drugi upokojenci pa celo niso bili deležni ni?esar (?eprav so na podlagi ustavnega sodiš?a imeli pravico).
Kot primer: za približno 2.000,00 eur pokojnine, bi moral upokojenec prejeti dodatni znesek v višini nad 5.000,00 eur, vendar nu ni bilo priznanega ni?esar.
Potrebno je zato razumeti, kaj se pravzaprav dogaja v tem že zapletenem svetu pokojnin kajti vedeti kakšne so lastne pravice je edina pot, da jih branimo, še posebno zaradi sklepa Sodiš?a v Palernu, ki je pred nedavnim ponovno postavil vprašanje pred Ustavno Sodiš?e.
Plakat