Odpiranje Azbest Infopointu (Amianto Infopoint)

V zgodovini tržaške pokrajine je bilo zaposlovanje, v razli?nih segmentih, precej zna?ilno prav zaradi masovne uporabe azbesta, ki je povzro?il, povzro?a in bo povzro?al na tem obmo?ju dramati?ne u?inke, to so številne bolezni povezane z azbestom, ki jih letno beležijo v poseben register.
Na voljo je, tudi zaradi njegove široke uporabe v gradbeništvu, še vedno znatna prisotnost manufaktov azbesta v javnih in zasebnih stavbah, kljub prepovedi iz leta 1992.
Ta pokrajinske kontekst sovpada, za gospodarsko delovno zgodovino (ladjedelništvo, rafinerije itd.) in naravo povojnega gradbenega razcveta, z miljskim ozemljem.
Ker je zadeva še posebej zapletena v razli?nih temah, ki jo sestavljajo, za zdravstvena, socialna in okoljska vprašanja, je potrebno ustvariti sinergije po strokovnem znanju in izkušnjah, da bodo širile znanje in tako bodo sposobne zagotoviti najboljše informacije za državljane glede na razli?ne zgoraj omenjene to?ke.
Iz tega je nastalo sodelovanje med CGIL iz Trsta in neprofitno organizacijo EARA (European Asbestos Risks Association), ki se pojavlja na obmo?ju Milj z odprtjem AMIANTO INFOPOINT-a, ki bo od 11. novembra odprt prvi dve sredi v mesecu od 9.30 do 12.00 na sedežu CGIL v Miljah v ulici G. Mazzini 3.