wp_2747207

conferenza-informativa-amianto-una-questione-transfrontaliera-gorizia-29-giugno-2015

Danes zve?er ob 20.00 uri se bo za?ela, v namenjenem prostoru pala?e Sklada Coronini-Cronberg, ki se nahaja na drevoredu XX. Septembra 14 v Gorici, konferenca z naslovom »Azbest, ?ezmejno vprašanje«. Moderator ve?era bo arh. Gualtiero Pin; med relatorji pa dr. Paolo Barbina, direktor CRUA iz Trži?a, in g. Bojan Goljevš?ek, predsednik Zveze SABS, slovenski sindikat […]

conferenza-informativa-amianto-una-questione-transfrontaliera-gorizia-29-giugno-2015 Read More »

Sabrina Morena, 'AZBEST BREZ MEJA'

Sabrina Morena, ‘AZBEST BREZ MEJA’. Igra Giustina Testa, režiserka Sabrina Morena, v sodelovanju z Teatrobàndus. Podpornik Ob?ina Trst. Torek, 28. februar, 2012, od 10:30 uri, v Trstu, velika dvorana, Liceo Ginnasio “Dante Alighieri” Via Giustiniano, 3 Vsebina teksta je v glavnih obrisih zgodba o obdelavi azbesta v Evropi, o usodnih posledicah za delavce kamnolomov, tovarn, gradbiš?,

Sabrina Morena, 'AZBEST BREZ MEJA' Read More »

Konferenca ‘Azbesta, zdravje in okolje, preventivnih in sanacijskih  ukrepov’

Azbesta, zdravje in okolje, preventivnih in sanacijskih ukrepov, je tema konference bo v petek, Februar 17, od 9. do 13.30, v amfiteater sobi bolnišnice Univerze Santa Maria della Misericordia v Vidmu (Italija). Pobuda organizira EARA onlus (European Asbestos Risks Association iz Trsta), v sodelovanju z Federsanità ANCI FVG, AICCRE FVG, ISDE (International society of Doctors

Konferenca ‘Azbesta, zdravje in okolje, preventivnih in sanacijskih  ukrepov’ Read More »

World Asbestos Victims Days and the International Day for Health and Security on work places

Sreda, 28 april ob 10.30 v Sejni dvorani Gospodarske in Obrtne zbornice, na Gradnikove brigade 6. v Novi Gorici (Slovenija) sporo?amo vam obeleželi Svetovni dan žrtev azbesta in Mednarodni dan za zdravje in varnosti pri delu, v sodelovanju z našimi partnerji in ?lani Zveze SABS. Govorili Paolo Tomatis (predsednik EARE), Bojan Goljevš?ek (predsednik Zveze SABS

World Asbestos Victims Days and the International Day for Health and Security on work places Read More »

Articolo di Angelo Viscovich

“Evroregija, mišljena kot stabilna in utrjena oblika sodelovanja med obmo?ji, ki pripadajo razli?nim državam, ponuja konkretno rešitev na potrebo po usklajeni vladni akciji, pripravi in izvedbi skupnih projektov v korist lokalnim skupnostim na podro?ju zdravja, okolja in storitev javne koristi. Sprejetje Uredbe EC št.1082 z dne 5. julija 2006 na Evropskem Parlamentu in Svetu, ki

Articolo di Angelo Viscovich Read More »

EARA NA WACu V TAORMINI

Od 30. septembra do 3. oktobra 2009 se je EARA udeležila mednarodne konference o azbestu WAC (World Asbestos Conference) v Taormini: zastopal jo je predsednik Roberto Fonda in ?lan upravnega odbora Paolo Tomatis. Tiskovne konference 30. septembra se je udeležil tudi izredni komisar ISPESL, ki je pozitivno ocenil smernice delovanja in na?rtovanja…

EARA NA WACu V TAORMINI Read More »