lamianto-a-monfalcone-i-dati-del-crua_sl

CRUA (Centro Regionale Unico per l’Amianto) iz Trži?a (GO) je pred kratkim posredoval podatke glede števila oseb, ki so bile izpostavljene azbestu in pri katerih so se v zadnjih dvajsetih letih razvile nevarne plevralne plake.

V seznam spada šeststo oseb od katerih je že 323 umrlo zaradi te bolezni. Bili so to zaposleni v tržiški ladjedelnici ali delavci iz sosednje okolice. (V celi goriški pokrajini jih štejemo okrog 533 s povpre?no incidenco 66%).
Sliko o današnjem stanju je medijem posredoval ob?inski odbornik za okolje in prostor Ob?ine Trži?, ki je tudi svetovalec društva EARA onlus, arh. Gualtiero Pin. Ta se pri Altranovi, današnji županji, poteguje za politi?no konkretno pospešitev centra CRUA, ki je edini deželni center za azbest.
Na goriškem sodiš?u pa,  šestnajst mesecev po zaklju?ku prvostopenjske sodbe vezane na azbest, ni bila še vložena utemeljitev razsodbe.
Glejte tudi naslednje povezave: http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2015/03/17/news/amianto-a-monfalcone-600-sotto-controllo-1.11061847