ZNANSTVENI ODBOR

Trenutno je v fazi ustanovitve Mednarodni strokovni odbor, ki bo imel tudi koordinacijske funkcije in ki ga bodo sestavljale osebnosti pristojne za slede?a podro?ja: pravno, zavarovalni?ko in socialno; zdravstveno in epidemiolo?ko in ?e zlasti za genomsko raziskovanje; varovanje okolja (faktorji tveganja in zlasti izpostavljanje azbestu).

?lani Strokovnega odbora so predvsem iz dr?av, ki spadajo v Evroregijo.