ITALIJANSKA VOJAŠKA MORNARICA KRIVA ZA SMRT DVEH MORNARJEV ZARADI AZBESTA

SPORO?ILO ZA MEDIJE AIEA – MD

ITALIJANSKA VOJAŠKA MORNARICA KRIVA ZA SMRT DVEH MORNARJEV ZARADI AZBESTA

Rim, 16. marec 2019

Link “Associazione Italiana Esposti Amianto”

Zgodovinska sodba: Za Kasacijsko Sodiš?e v Rimu je Vojaška mornarica kriva za smrt dveh mornarjev, ki so na ladjah vdihovali azbest: po obsodbi z dne 6. novembra 2018. Na Upravnem sodiš?u v Benetkah je bil ta sodni postopek prenesen že tretji?.