DOBRA ZNAMENJASEGNALI POSITIVI

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu – ?etrtek, 26. april 2012 ob 20:00 ur, Viteška dvorana – Grad Dobrovo (Slovenija).
Program:
Uvodni nagovor, Franc Muži?, Župan Ob?ine Brda
20.00 – 20.30
”Živimo zdravo z ve? zdravja v Ob?ini Brda”
Predstavitev projektov ROJZ v ob?ini Brda
Irena Jeri?, prof. zdr. vzgoje ZZV Nova Gorica
Okrogla miza: Zmanjševanje neenakosti v zdravju
20.30 – 21.30
‘Azbest brez meja’
Slovensko stalno gledališ?e Trst (bralma predstavitev, Primoz Forte) in EARA onlus Trst/Gorica. Avtor: Sabrina Morena
* ZAKON O ODPRAVLJANJU POSLEDIC DELA Z AZBESTOM
Izvajanje zakona v povezavi z drugimi poklicnimi obolenji
Bojan Goljevš?ek, Zveza SABS
* AZBEST IN ZDRAVJE – POZNE POSLEDICE
Azbestni odpadki – zdravstveni in okoljski problem
Doc. dr. Marko Vudrag, strokovni direktor ZZV Nova Gorica