i-luoghi-della-memoria-il-lavoro-e-l%e2%80%99amianto%e2%80%9d-porto-vecchio-mercoledi-14-dicembre-2011

EARA onlus za dan sreda, 14. december, 2011, dogodek brez primere, z naslovom “Delo in azbesta.” Namenjena je študentom iz visokih šol v pokrajini Trst, v sodelovanju s klubom INBUS iz Milj (združenje posve?ena
ohranjanju javnega prevoza), Luka v Trstu in Regionalni Urad za šolstvo in bo potekal med jutro na krovu ‘vintage’ avtobus, da obiš?ete delovna mesta, kjer je bil azbestna žalost “dom”, in sicer starega tržaškega pristaniš?a. Tu ni bil le nevarno blagoobravnavati skupaj z drugim blagom v velikih koli?inah, vendar je bilo
o?itno, kot sestavni del infrastrukture letališ?a samega.
Sre?anje je dolo?ena v zgoraj navedenih dan ob 10.00 pred gledališ?em Tripcovich.
Ponuditi možnost, da sodelujejo v vseh srednjah šolah pokrajine, je bila vsaka šola prosil, da pošlje najve? dva študenta za srednjo šolo. Bo vodi? otrokom, da dr. FabioRizzi, uradnik Luke, in gospod Ervino Serraval, nekdanji lu?ki delavec.