Razpis za zbiranje predlogov za sanacijeBando per contributi per interventi di bonifica

Pokrajina Trst je objavila 5. razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev za sanacije, odvoz in odlaganje azbestnih izdelkov, stavb in stanovanjskih zgradb. Nepovratna sredstva bodo dodeljena v sorazmerju med 30% in 50% (brez DDV) stroškov upravi?enih ukrepov, da prispeva do najve? 2.000 €, odvisno od razpoložljivosti sredstev. Prijave je treba predložiti 31. marec 2013 Tržaška Pokrajina, Enota Okolje, Trg Vittorio Veneto 4, 34132 Trst.